hr-HRen-GB
Menu

Ostala izdanja

R. Kolarević-Kovačić, BIOBIBLIOGRAFIJA DRA BERNARDA STULLIJA, Zagreb 1987.

Cijena: 15,00 kn

 

R. Kolarević-Kovačić, BIOBIBLIOGRAFIJA DRA BERNARDA STULLIJA, Zagreb 1987.

Cijena: 15,00 kn

NARODNO VIJEĆE SHS
Inventar, Zagreb 1993.

Cijena: 30,00 kn

RUKOPISNA OSTAVŠTINA VJEKOSLAVA SPINČIĆA Inventar, Zagreb 1993.

Cijena: 100,00 kn

PRAVILA DRUŠTAVA 1845. - 1945.,
Tematski vodič, Zagreb 2000.

Cijena: 80,00 kn

M. Slukan-Altić, DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA 1847. – 1963. Inventar, Zagreb 2000.

Cijena: 100,00 kn

M. Slukan-Altić, KATASTAR ISTRE 1817. – 1960. Inventar, Zagreb 2001.

Cijena: 80,00 kn

M. Grčević, VELIKANI HRVATSKOG GLUMIŠTA 1942.-1947., Lica i scene, Zagreb 2001.

Cijena: 100,00 kn

L. Buturac, ŽIVOT I DJELO DR. JOSIPA BUTURCA (1905.-1993.) ("Naklada Slap", suizdavač: HDA), Zagreb 2002.

Cijena: 50,00 kn

HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV brošura, Zagreb 2004.

Cijena: 40,00 kn

KATALOG KNJIGA XVI. st. U METROPOLITANSKOJ KNJIŽNICI U ZAGREBU, Zagreb 2005.

Cijena: 100,00 kn

NAPOLEON I NJEGOVA UPRAVA NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA I NA PODRUČJU ISTOČNIH ALPA 1806. – 1814. Arhivski vodič, Zagreb 2005.

Cijena: 200,00 kn

INVENTAR ARHIVA MAPA ZA ISTRU I DALMACIJU. KATASTAR DALMACIJE (izdavači: DA Split i HDA), Split 2006.

Cijena: 200,00 kn

CROATIAN STATE ARCHIVES brochure, Zagreb 2006.

Cijena: 40,00 kn

PREGLED ARHIVSKIH FONDOVA I ZBIRKI REPUBLIKE HRVATSKE, sv. 1, Zagreb 2006.

Cijena: 150,00 kn

PREGLED ARHIVSKIH FONDOVA I
ZBIRKI REPUBLIKE HRVATSKE,
Kazala i bibliografija, sv. 2,
Zagreb 2007.

Cijena: 150,00 kn

PREGLED ARHIVSKIH FONDOVA I ZBIRKI REPUBLIKE HRVATSKE, sv. 1-2, Zagreb 2006., Zagreb 2007.

Cijena: 270,00 kn

M. Bosnar, RUDI SUPEK:
Analitički inventar, Zagreb 2010.

Cijena:80,00 kn

M. Bosnar, OSOBNI ARHIVSKI FOND: VESNA PARUN
Analitički inventar, Zagreb 2012.

Cijena: 90,00 kn

V. Magić, METROPOLITANSKA KNJIŽNICA U ZAGREBU. Vodič, Zagreb 2012.

Cijena: 70,00 kn