Menu

Arhivi u Hrvatskoj

Uz Hrvatski državni arhiv u Republici Hrvatskoj postoji mreža područnih državnih arhiva. Oni su nadležni za arhivsko i registraturno gradivo državnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima i javnih službi koje djeluju na njihovu području. U područnim se državnim arhivima nalaze fondovi regionalnih upravnih i sudskih tijela, lokalnih škola, bolnica, tvornica, kulturnih udruženja, zbirke posvećene temama od lokalnoga i širega značenja, obiteljski i osobni fondovi te razno drugo gradivo koje čini vrijedan izvor za proučavanje političke, gospodarske i kulturne povijesti gradova i šire regije.

 

Hrvatski državni arhiv

Marulićev trg 21
10000 Zagreb
+385 (0)1 4801 999
  +385 (0)1 4829 000
hda@arhiv.hr
  www.arhiv.hr

 

Državni arhiv u Bjelovaru

Trg Eugena Kvaternika 6
43000 Bjelovar
043 244 487;  220 288; 220 031
  043 220 487
drzavni-arhiv-bj@bj.htnet.hr
  www.dabj.hr

 

Državni arhiv u Dubrovniku

Sv. Dominika 1
20000 Dubrovnik
020 321 032
  020 321 060
dad@dad.hr
www.dad.hr

 

Državni arhiv u Dubrovniku Sabirni arhivski centar Metković-Opuzen-Ploče

A. Hebranga 4, 10 350 Metković
020 690 733
: dad@dad.hr

 

Državni arhiv u Dubrovniku Sabirni arhivski centar Žrnovo na otoku Korčuli

Mratin-Kampuš, 20275 Žrnovo
020 721 520
  020 721 521
: dad@dad.hr

 

Državni arhiv u Gospiću

Kaniška 17
53000 Gospić
053 560 440
 : 053 560 441
državni-arhiv@gs.t-com.hr
  www.arhiv-gospic.hr

 

Državni arhiv u Karlovcu

Ljudevita Šestića 5
47000 Karlovac
047 412 366; 412 361
 : 047 412 362
: daka-arhiv@ka.t-com.hr
  www.da-ka.hr

 

Državni arhiv za Međimurje

Štrigova 102
40 312 Štrigova
: 040 312 600

  040 312 600
dram@dram.hr 
  www.dram.hr

 

Državni arhiv u Osijeku

Kamila Firingera 1
31000 Osijek
: 031 207 240; 207 241
 : 031 200 337
dao@dao.hr
  www.dao.hr

Državni arhiv u Pazinu

Vladimira Nazora 3
52000 Pazin
052 624 077
 : 052 624 472
dapa@dapa.hr
  www.dapa.hr

 

Državni arhiv u Rijeci

Park Nikole Hosta 2
51000 Rijeka
 051 336 445
 : 051 336 447
pisarnica@riarhiv.hr
  www.riarhiv.hr

 

Državni arhiv u Rijeci Ispostava u Senju

Strmac 3, 53 270 Senj
053 882 006
pisarnica@riarhiv.hr

 

Državni arhiv u Sisku

Frankopanska 21
44000 Sisak
044 525 060; 525 069
 : 044 540 860
info@dask.hr 
  www.dask.hr

 

Državni arhiv u Sisku Sabirni centar Petrinja

Ivana Gundulića 1, 44250 Petrinja
.044 815 261

  044 815 261
ivica.sustic@dask.hr

 

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Augusta Cesarca 1
35000 Slavonski Brod
: 035 446 573
  035 404 040
 dasb@dasb.hr
  www.dasb.hr

 

Državni arhiv u Slavonskom Brodu Odjel u Novoj Gradiški

Trg kralja Tomislava 1, 35 400 Nova Gradiška
035 361 053

 

Državni arhiv u Slavonskom Brodu Odjel u Požegi

Županjska 13, 34 000 Požega
034 272 695

 

Državni arhiv u Splitu

Glagoljaška 18
21000 Split
021 348 914; 348 641
 021 344 206
administracija@das.hr
  www.das.hr

 

Državni arhiv u Šibeniku

Velimira Škorpika 5
22000 Šibenik
022 312 514

  022 312 514

dasi@dasi.hr
  www.dasi.hr

 

Državni arhiv u Varaždinu

Trstenjakova 7
42000 Varaždin
042 332 500

 : 042 332 508
dav@dav.hr
  www.dav.hr

 

Državni arhiv u Varaždinu Arhivski sabirni centar Koprivnica

Oružanska 25, 48000 Koprivnica
048 642 154

 : 048 642 154
dav@dav.hr

 

Državni arhiv u Varaždinu Arhivski sabirni centar Krapina

Dvor Popovec,Velika Ves 137, 49224 Lepajci
/049 342 202

 : 049 342 202
dav@dav.hr

 

Državni arhiv u Virovitici

Trg bana Josipa Jelačića 24
33 000 Virovitica
033 801 900 
  033 801 902
arhiv.virovitica@vt.t-com.hr
  www.davt.hr

Državni arhiv u Vukovaru

Županijska  5
32 000 Vukovar
032 425 195 

 : 032 425 195 
drzavni.arhiv.vu@davu.hr
  www.davu.hr

 

Državni arhiv u Vukovaru Arhivski sabirni centar u Vinkovcima

Vojarska 1, 32 100 Vinkovci
032 333 934
 : 032 450 066
drzavni.arhiv.vu@davu.hr

 

Državni arhiv u Zadru

Ruđera Boškovića bb
23000 Zadar
023 211 530
 : 023 214 908
dazd@dazd.hr
  www.dazd.hr

 

Državni arhiv u Zadru Arhivski sabirni centar u Novalji

Dalmatinska 16, 53 291 Novalja
053 663 216

 

Državni arhiv u Zagrebu

Opatička 29
10000 Zagreb
01 4807 150
  01 4807 157
daz@daz.hr
  www.daz.hr

 

Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata

Marulićev trg 21
10000 Zagreb
01 4801 915
 : 01 4829 268
centar@centardomovinskograta.hr
  www.centardomovinskograta.hr