hr-HRen-GB
Menu

Arhivske norme

Globalni trendovi u suvremenoj arhivistici vidljivi su u integraciji upravljanja tradicionalnim i suvremenim zapisima, u jedinstvenome pristupu kulturnomu sektoru te u isticanju informacijske uloge arhiva. U skladu s time aktualizira se pitanje pravne regulacije i standardizacije protoka informacija i uspostavljaju se međunarodni arhivski standardi za pojedine segmente arhivske djelatnosti.

Zaštita, obrada i korištenje gradivom u arhivskim ustanovama odvijaju se prema načelima i standardima arhivske struke. Pravilnikom o evidencijama u arhivima propisano je da se arhivsko gradivo opisuje u skladu s Općom međunarodnom normom za opis arhivskoga gradiva (ISAD(G)) te Međunarodnom normom arhivističkoga normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji (ISAAR(CPF)) za opis povijesti stvaratelja gradiva.

Standarde, upute i smjernice potrebne u upravljanju arhivskim gradivom možete naći ovdje.

 

 • ISAD(G) : Opća međunarodna norma za opis arhivskog gradiva. Zagreb, 1997.
 • ISAD(G) : Opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva. 2. izd. Zagreb, 2001.
 • ISAAR(CPF) : Međunarodna norma arhivističkoga normiranoga zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji. Zagreb, 1999.
 • ISAAR (CPF) : Međunarodna norma arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji. 2. izd. Zagreb, 2006
 • ISDIAH : Međunarodna norma za opis ustanova s arhivskim gradivom. Zagreb, 2009.
 • ISDF : Međunarodna norma za opis funkcija. I. izd. Zagreb, 2009.

 

 • Upute za zaštitu mikrooblika. Zagreb, 1998.
 • Vodič za upravljanje elektroničkim gradivom s arhivskog stajališta. Zagreb, 1999.
 • Elektronički zapisi : Priručnik. Zagreb, 2003.
 • Elektronički dokumenti : Priručnik za arhiviste. Zagreb, 2011.
 • Smjernice za izlaganje arhivskoga gradiva. Zagreb, 2013.
 • Načela dostupnosti arhivskoga gradiva. Zagreb, 2015.
 • Tehničke smjernice za upravljanje gradivom ograničene dostupnosti. Zagreb, 2016.

 

 • ICA Study 14: General Guidelines for Regulations on Parliamentary Archives, 1. izdanje, 2004.
 • ICA Study 11: Guidelines on Disaster Prevention and Control in Archives, 1. izdanje, 2007.
 • ICA –Req,  1. izdanje, 2011.
 • Guidelines on appraisal and disposition of student records , SUV, 1. izdanje, 2014.
 • ICA Basic Principles on the role of Archivists and Records Managers in support of Human Rights, 1. izdanje, 2016.

 

 • Smjernice za korištenje elektroničkih informacija : Kako postupati sa strojno čitljivim podacima i elektroničkim dokumentima. Zagreb, 1999.
 • Zaštita osobnih podataka i dostupnost informacija : Preporuke Vijeća Europe. Zagreb, 2002.
 • Model zahtjeva za upravljanje elektroničkim zapisima – MoReq. Zagreb, 2003.
 • Prijevod specifikacije MoReq2010 na hrvatski jezik.