hr-HRen-GB
Menu

Arhivska zvanja

Temeljna su stručna zvanja u arhivskoj struci: arhivski tehničar, viši arhivski tehničar i arhivist. Viša su stručna zvanja: viši arhivist i arhivski savjetnik.

Uvjeti i način stjecanja temeljnih stručnih zvanja iz članka propisani su Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci, a podrazumijevaju odgovarajući stupanj obrazovanja, radno iskustvo i polaganje stručnoga ispita. Stručne ispite u arhivskoj struci provodi Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci Hrvatskoga arhivskog vijeća.

Uvjeti i način stjecanja viših stručnih zvanja također su propisani Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci, a kandidati zahtjeve za njihovo stjecanje podnose Hrvatskomu arhivskom vijeću u pisanome obliku s dokazima o ispunjenju propisanih uvjeta. Zahtjeve prosuđuje Stručno povjerenstvo za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci, koje svoje ocjene prosljeđuje na razmatranje Hrvatskomu arhivskom vijeću. Hrvatsko arhivsko vijeće donosi odluku o podnošenju prijedloga ministru kulture o dodjeli traženoga zvanja. Viša stručna zvanja dodjeljuje ministar kulture na prijedlog Hrvatskoga arhivskog vijeća.