hr-HRen-GB
Menu

Matični poslovi

Kao središnja ustanova arhivske službe Hrvatski državni arhiv skrbi o evidencijama arhivskoga gradiva na nacionalnoj razini te planira i usklađuje stručni rad državnih arhiva. Ti poslovi podrazumijevaju prikupljanje podataka i rad na Registru arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, evidentiranje arhivskih izvora važnih za hrvatsku povijest koji se čuvaju izvan Hrvatske, vođenje upisnika arhiva te vlasnika i imatelja privatnoga arhivskog gradiva u RH, evidentiranje zaposlenih u državnim arhivima, kao i brigu o njihovoj stručnoj izobrazbi.

HDA je zadužen i za implementaciju stručnih standarda i novih tehnologija te za njihovu jedinstvenu primjenu na cijelu arhivsku službu te za sustavnu brigu o planiranju razvoja i organizaciji rada Nacionalnoga arhivskog informacijskog sustava. Aktivnosti HDA podrazumijevaju stručni rad na izradi programske dokumentacije pojedinih modula i funkcionalnosti, administraciju sustava, osiguravanje kontinuirane edukacije arhivskih djelatnika za rad u sustavu, nadzor i kontrolu nad upisanim podatcima te svakodnevnu stručnu pomoć svim korisnicima sustava.