hr-HRen-GB
Menu

Stručni ispiti iz arhivske struke

Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci utvrđuje se pravo na polaganje stručnoga ispita te način i uvjeti stjecanja zvanja. Temeljna su stručna zvanja u arhivskoj struci arhivski tehničar, viši arhivski tehničar i arhivist.

Pravo na polaganje ispita imaju osobe sa završenim obrazovanjem za odgovarajuće arhivsko zvanje i najmanje godinom dana radnoga, odnosno pripravničkoga staža u arhivskoj struci. U pripravnički staž ubraja se i razdoblje stručnoga osposobljavanja za rad sukladno Zakonu o radu.

Kandidati koji polažu ispit za zvanje arhivist dužni su prije pristupanja ispitu izraditi stručni rad.

Tema za stručni rad povezana je s gradivom posebnoga dijela stručnoga ispita, odnosno sa stručnim poslovima u zvanju za koje se podnosi prijava.

Kandidati koji polažu ispit za zvanje arhivski tehničar i viši arhivski tehničar dužni su obaviti praktični rad. Predmet praktičnoga rada mora biti iz područja stručnoga rada u zvanju za koje se polaže ispit.

Stručne ispite provodi Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci Hrvatskoga arhivskog vijeća.

Kontakt

Tajnica Povjerenstva
Enisa Čamdžić Martinić
+385 (0)1 4801 902
ecamdzic@arhiv.hr