hr-HRen-GB
Menu

Program ispita

Stručni ispit sastoji se od općega i posebnoga dijela ispita. Opći dio ispita obvezan je za sve koji polažu ispit i obuhvaća predmete: Osnove državnoga i pravnoga poretka Republike Hrvatske i Zakonodavstvo u području kulture, Zaštita arhivskoga gradiva i Informatika. Posebni dio ispita polaže se prema programu koji je za pojedino stručno zvanje utvrđen Pravilnikom.

Posebni dio ispita za zvanje arhivist obuhvaća predmete: Arhivistika, Spisovodstvo i Strani jezik.

 

Obvezni su predmeti za stjecanje specijalnosti u zvanju arhivista:

 • za specijalnost filmskoga arhivista: Povijest filma i Filmska tehnologija
 • za specijalnost konzervatora: Restauracija i konzervacija arhivskoga gradiva
 • za specijalista za starije arhivsko gradivo: Povijest institucija na hrvatskome području i Pomoćne povijesne znanosti
 • za specijalista za novije arhivsko gradivo: Povijest institucija na hrvatskome području i Zaštita i obrada elektroničkih zapisa
 • za specijalnost informatičara: Upravljanje elektroničkim dokumentima i Zaštita i obrada elektroničkih zapisa.

 

Posebni dio ispita za zvanje viši arhivski tehničar obuhvaća predmete: Arhivistika, Osnove spisovodstva i Strani jezik.

 

Obvezni su predmeti za stjecanje specijalnosti u zvanju višega arhivskog tehničara:

 • za specijalnost višega filmskog tehničara: Filmska tehnologija
 • za specijalnost višega tehničara-konzervatora: Restauracija i konzervacija arhivskoga gradiva
 • za specijalnost višega reprografa: Fotografija i mikrografija
 • za specijalnost višega informatičkog tehničara: Zaštita i obrada elektroničkih zapisa.

 

Za zvanje arhivski tehničar posebni dio ispita obuhvaća predmete: Osnove arhivistike i Osnove spisovodstva.

 

Obvezni su predmeti za stjecanje specijalnosti u zvanju arhivskoga tehničara:

 • za specijalnost filmskoga tehničara: Filmska tehnologija
 • za specijalnost tehničara-konzervatora: Restauracija i konzervacija arhivskoga gradiva
 • za specijalnost reprografa: Fotografija i mikrografija
 • za specijalnost informatičkoga tehničara: Zaštita i obrada elektroničkih zapisa
 • za specijalnost informatičkoga tehničara: Zaštita i obrada elektroničkih zapisa.