Menu

Arhivska služba

Arhivska služba dio je javne uprave u svim europskim zemljama i pridonosi upravljanju dokumentacijom unutar administracije arhivske mreže, ali i cijeloga informacijskog društva. Zadaća je arhiva, kao tijela javne uprave, s jedne strane osigurati dugotrajnu zaštitu zapisa, a s druge strane omogućiti pristup arhivskomu gradivu, neovisno o vremenu i mjestu događaja koje dokumentira. Programski dokumenti tijela Europske unije na početku 21. stoljeća posebno naglašavaju društvenu važnost arhiva. Prema njima, moderni bi arhivi trebali objedinjivati tradicionalnu ulogu čuvara memorije s informacijskom zadaćom i aktivnim servisiranjem javne uprave, pridonoseći tako demokratizaciji i transparentnom funkcioniranju javne administracije.

Arhivi, ustanove specijalizirane za čuvanje, zaštitu, obradu i korištenje izvornom pisanom baštinom, čuvaju autentičan i vjerodostojan trag prošlosti i zbivanja koje ti zapisi dokumentiraju, a istovremeno štite i promiču interese i prava građana. Tako ujedno čuvaju svjedočanstva o povijesnim zbivanjima, svakodnevnome životu i umjetničkom stvaranju te identitet i temeljne vrijednosti sredine kojoj pripadaju.

Hrvatski državni arhiv, kao središnji državni arhiv u Hrvatskoj, nadležan je za arhivsko i registraturno gradivo državnih tijela, državnih i javnih ustanova i poduzeća te pravnih osoba, obitelji i pojedinaca čija se djelatnost prostirala ili se prostire na čitavom ili većem dijelu Republike Hrvatske, odnosno ima značenje za Republiku Hrvatsku