hr-HRen-GB
Menu

Prijava ispita

U skladu s Pravilnikom o stručnome usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama Povjerenstvo organizira polaganje ispita svaka tri mjeseca ako ima prijavljenih kandidata.

Prijava za polaganje ispita podnosi se Povjerenstvu u pisanome obliku i obavezno sadržava ime i prezime, datum i mjesto rođenja te adresu stanovanja kandidata. Prijavi se prilaže svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi i dokaz o radnome iskustvu u obavljanju poslova na zaštiti i obradi gradiva.

Najkasnije petnaest dana prije ispitnoga roka Povjerenstvo je dužno obavijestiti kandidate, čije su prijave za polaganje ispita prihvaćene, o mjestu i vremenu održavanja ispita.

Na temelju čl. 10. Pravilnika o stručnome usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama kandidati su dužni Povjerenstvu podnijeti prijavu za polaganje ispita za koju su potrebne:

 • pisana prijava kandidata putem PRIJAVNICE
 • ovjerena kopija svjedodžbe o stečenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi (SSS)
 • potvrda ustanove o najmanje 6 mjeseci radnoga iskustva zaposlenika na poslovima zaštite i obrade gradiva
 • ispunjena NARUDŽBENICA.

 Kandidati mogu prijave za navedene rokove podnositi isključivo putem obrasca prijavnice zajedno sa svim potrebnim prilozimo i to najkasnije do:

 • 1. 2. 2017. za ispitni rok 1. 3. 2017. u Državnom arhivu u Šibeniku
 • 6. 3. 2017. za ispitni rok 5. 4. 2017. u Hrvatskom državnom arhivu
 • 10. 4. 2017. za ispitni rok 10. 5. 2017. u Državnom arhivu u Osijeku
 • 12. 5. 2017. za ispitni rok 12. 6. 2017. u Državnom arhivu u Zadru
 • 5. 6. 2017. za ispitni rok 4. 7. 2017. u Državnom arhivu u Zagrebu
 • 21. 8. 2017. za ispitni rok 20. 9. 2017. u Državnom arhivu u Pazinu
 • 9. 10. 2017. za ispitni rok 7. 11. 2017. u Državnom arhivu u Splitu
 • 6. 11. 2017. za ispitni rok 6. 12. 2017. u Hrvatskom državnom arhivu