hr-HRen-GB
Menu

Obveze stvaratelja

Obveze stvaratelja i imatelja javnoga arhivskog gradiva odnose se na savjesno čuvanje i rukovanje gradivom do trenutka predaje nadležnomu arhivu. Savjesno čuvanje obuhvaća: zaštitu gradiva od oštećivanja – što se osigurava primjerenim prostorom i opremom, izradu popisa gradiva, redovito izlučivanje gradiva, pribavljanje stručnoga mišljenja nadležnoga arhiva prije poduzimanja bilo kakvih postupanja koje se odnose na gradivo, kao i omogućivanje stručnoga nadzora nad čuvanjem gradiva.

Imatelji privatnoga arhivskog gradiva obvezni su obavijestiti nadležni državni arhiv o posjedovanju gradiva, osigurati njegovo sigurno čuvanje i zaštitu, srediti ga i popisati te dopustiti arhivu uvid i prema potrebi sigurnosno snimanje. Ako imatelji nisu u mogućnosti srediti i popisati gradivo, dužni su dopustiti arhivu da to učini, a ako nemaju uvjeta za pravilan smještaj, arhiv gradivo može privremeno preuzeti dok imatelj ne osigura propisane uvjete.