Menu

Stručni djelatnici

Člankom 16. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskoga i registraturnoga gradiva izvan arhiva utvrđeno je da poslove na zaštiti i obradi arhivskoga gradiva obavljaju stručni radnici, odnosno osobe stručno osposobljene za te poslove. Stručni radnik mora imati najmanje srednju stručnu spremu te položen stručni ispit iz arhivske struke ili ispit za zaštitu i obradu arhivskoga gradiva, sukladno propisima koji uređuju polaganje stručnih ispita. Program polaganja ispita propisan je Pravilnikom o stručnome usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama, a ispit se polaže pri Hrvatskome državnom arhivu, pred Povjerenstvom za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskoga i registraturnoga gradiva.

Hrvatski državni arhiv redovito organizira tečajeve za pripremu ispita na kojima polaznici uz stručnu edukaciju mogu dobiti i prigodan priručnik. Ti su tečajevi, kao i drugi oblici stručnoga usavršavanja, otvoreni za sve zaposlenike koji rade na poslovima zaštite i upravljanja dokumentacijom.