Menu

Kako je gradivo organizirano

Gradivo u Arhivu organizirano je u devet osnovnih skupina koje se dalje dijele na temelju periodizacije povijesti u hrvatskim zemljama. Ta je periodizacija primijenjena prije svega na upravu i pravosuđe, a unutar tih velikih razdoblja arhivski su fondovi oblikovani prema većim administrativnim promjenama koje odražavaju promjene stvarne ili teritorijalne nadležnosti.

 

 1. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

A.1. Uprava i javne službe do 1848.

A.2. Uprava i javne službe od 1848. do 1918.

A.3. Uprava i javne službe od 1918. do 1941.

A.4. Uprava i javne službe od 1941. do 1945.

A.5. Uprava i javne službe od 1945. do 1990.

A.6. Uprava i javne službe od 1990.

 

 1. PRAVOSUĐE

B.1. Pravosuđe do 1848.

B.2. Pravosuđe od 1848. do 1918.

B.3. Pravosuđe od 1918. do 1941.

B.4. Pravosuđe od 1941. do 1945.

B.5. Pravosuđe od 1945. do 1990.

B.6. Pravosuđe od 1990.

 

 1. VOJNE JEDINICE, USTANOVE I ORGANIZACIJE

C.1. Vojna krajina do 1881.

C.2. Vojne postrojbe i ustanove do 1918.

C.3. Vojne postrojbe iz razdoblja od 1918. do 1941.

C.4. Vojne postrojbe i ustanove NOP-a od 1941. do 1945.

C.5. Vojne postrojbe i ustanove NDH od 1941. do 1945.

C.6. Četničke vojne postrojbe od 1941. do 1945.

C.7. Vojne postrojbe i ustanove na području Hrvatske od 1945. do 1991.

C.8. Hrvatska vojska od 1991.

 

 1. ODGOJ I OBRAZOVANJE

D.1. Sveučilišta

D.2. Srednje škole

 

 1. KULTURA, ZNANOST I INFORMIRANJE

E.1. Kultura

E.2. Znanost

E.3. Informiranje

 

 1. ZDRAVSTVO I SOCIJALNE USTANOVE

F.1. Zdravstvene ustanove i službe

F.2. Ljekarne

F.4. Socijalne ustanove

 

 1. GOSPODARSTVO I BANKARSTVO

G.1. Razdoblje do 1945.

G.2. Razdoblje socijalizma

 

 1. POLITIČKE STRANKE, DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE I SINDIKATI

H.1. Političke stranke

H.2. KPH/SKH i društveno-političke organizacije 1941-1990.

H.3. Sindikati

 

 1. DRUŠTVA, UDRUGE I UDRUŽENJA

I.1. Strukovna i staleška

I.2. Dobrotvorna

I.3. Kulturno-prosvjetna

I.5. Športska

I.6. Politička

I.7. Iseljenička društva, udruge, udruženja i političke stranke u iseljeništvu

I.8. Ostalo

 

 1. VJERSKE USTANOVE

J.1. Rimokatolička crkva

J.2. Srpska pravoslavna crkva

 

 1. VLASTELINSKI, OBITELJSKI I OSOBNI ARHIVSKI FONDOVI

K.1. Vlastelinstva i veleposjedi

K.2. Obiteljski arhivski fondovi

K.3. Osobni arhivski fondovi

 

 1. ZBIRKE IZVORNOGA ARHIVSKOGA GRADIVA

L.1. Zbirke pojedinih vrsta arhivskoga gradiva

L.2. Tematske zbirke

L.3. Zbirke pojedinih sakupljača

 

 1. ZBIRKE DOPUNSKIH PRESLIKA/KOPIJA ARHIVSKOGA

M.1. Matične knjige

M.2. Glagoljski zapisi

M.3. Preslike arhivskoga gradiva iz inozemnih arhiva

M.4. Preslike arhivskoga gradiva iz ustanova RH

 

 1. FILMSKI ZAPISI

N.1. Nacionalni filmski fond

N.2. Inozemni filmovi

N.3. Video i digitalni zapisi

N.4. Ostalo

 

 1. ZVUČNI ZAPISI