Menu

Filmsko gradivo

Hrvatska kinoteka kao nacionalni filmski arhiv prikuplja, obrađuje i čuva filmsko gradivo proizvedeno na području Hrvatske te filmsko gradivo uvezeno za javno prikazivanje.

U nacionalnome filmskom arhivu od osnutka do danas prikupljeno je i čuva se 15 000 filmskih djela – 6000 hrvatskih audiovizualnih djela svih filmskih rodova te 9000 stranih audiovizualnih djela uvezenih za javno prikazivanje. Također se sustavno prikuplja, obrađuje i štiti gradivo koje dokumentira nastanak pojedinoga filmskog djela, kao i osobne ostavštine filmskih djelatnika. Od popratnoga filmskog gradiva u Hrvatskoj se kinoteci čuva 41 742 filmskih fotografija, 2357 scenarija, 2118 knjiga snimanja, 4825 filmskih plakata u odvojenim zbirkama. Bogata zbirka memorabilija sadržava mnoštvo informacija o povijesti hrvatskoga filma i kinematografije i okolnostima u kojima su nastajala filmska djela u različitim društvenim razdobljima.

Osim filmskoga i popratnoga filmskog gradiva u nacionalnome se filmskom arhivu nalazi i zbirka zvučnih zapisa na različitim nosačima te zbirka projekcijske i snimateljske tehnike koja svjedoči o razvitku hrvatske kinematografije i inovacijskim rješenjima za snimanje i prikazivanje filma. Posebnu vrijednost u toj zbirci čine unikatni primjerci prvih tonskih kamera iz 30-tih godina prošloga stoljeća.