Menu

Obrazovanje, kultura, znanost i zdravstvo

Arhivsko gradivo koje se odnosi na obrazovanje u ranome novom vijeku, osim u fondovima uprave (npr. gradivo vrhovnoga upravitelja škola Zagrebačkoga okruga) i vjerskih zajednica (npr. isusovački samostan Rijeka) nalazi se u fondu Kraljevske akademije znanosti, utemeljene 1776. spajanjem Političko-kameralnoga studija i ukinute isusovačke akademije. U njemu su sačuvani imenici, zapisnici sjednica Profesorskoga vijeća i drugi dokumenti polaznika triju fakulteta: medicinskoga, filozofskoga i teološkoga. Dio je gradiva nastao djelatnošću Pravoslovne akademije, koja je prednik Pravnoga fakulteta, čije se gradivo također čuva u HDA (1874. – 1961.).

Život đaka u Zagrebu oslikan je u gradivu Plemićkoga konvikta, koje se sastoji od gradiva zaklada, na temeljem kojih je financiran boravak djece u Konviktu te ostaloga gradiva koje se odnosi na rad Konvikta.

U HDA se čuva i gradivo Etnografskoga i Iseljeničkoga muzeja, Hrvatskoga narodnog kazališta, Matice iseljenika te raznih znanstvenih instituta i centara. Pored toga čuva se i gradivo raznih agencija i dopisništava, primjerice Agencije Velebit, Hrvatskoga dojavnog ureda Croatia, TANJUG-a te važna cjelina gradiva novinske i izdavačke kuće Vjesnik s vrijednom novinskom te zbirkom fotografija.

Vrijedno je i gradivo zdravstvenih institucija, poput Klinike za ženske bolesti i porode u Zagrebu te Ljekarne Bartulić.