Menu

Političke stranke, društveno-političke organizacije, sindikati i udruženja građana

U Hrvatskome se državnom arhivu čuva opsežno gradivo nastalo radom Hrvatske seljačke stranke (HSS). Od brojnih fondova tzv. društveno-političkih organizacija (DPO-a) posebno ističemo gradivo Komunističke partije Hrvatske, odnosno Saveza komunista Hrvatske (KPH/SKH), koja je imala dominantnu političku ulogu u Hrvatskoj u drugoj polovini 20. stoljeća, o čemu svjedoči 1600 dužnih metara gradiva nastaloga u razdoblju od 1941. do 1990. Od ostalih društveno-političkih organizacija vrijedni su fondovi Savez komunističke omladine Jugoslavije, Pokrajinski komitet za Hrvatsku (SKOJ), Socijalistički savez radnoga naroda Hrvatske (SSRNH), Savez socijalističke omladine Hrvatske (SSOH), Antifašistička fronta žena Hrvatske (AFŽ), Konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske, Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkoga rata Hrvatske (SUBNORH) te Vijeće saveza sindikata Hrvatske (VSSH) kao središnja sindikalna organizacija u Hrvatskoj sa strukovnim sindikatima kao članicama. Osim navedenih fondova, HDA čuva i gradivo brojnih sindikalnih udruženja koja su djelovala u prvoj polovini 20. stoljeća (npr. Radnička komora za Hrvatsku i Slavoniju, Savez bankovnih, osiguravajućih trgovačkih i industrijskih činovnika, Centrala Zagreb).

Premda malobrojni, u HDA se čuvaju i fondovi strukovnih i staleških, dobrotvornih, kulturno-prosvjetnih i drugih udruženja građana kojima je cilj bio unapređivanje i prosvjećivanje svojih članova i hrvatskoga društva. Značenjem se posebno ističu Matica hrvatska, Družba Braće Hrvatskoga Zmaja, SKD Prosvjeta, Društvo hrvatskih književnika, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Hrvatski pjevački savez, Hrvatski sabor kulture, Narodna tehnika Hrvatske i Bedem ljubavi – Pokret majki za mir.