hr-HRen-GB
Menu

Dostupnost gradiva

Uvjeti dostupnosti utvrđeni su Zakonom o arhivskome gradivu i arhivima, Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva, Pravilnikom o radu čitaonica HDA te Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Pravo na korištenje arhivskoga gradiva imaju svi korisnici pod jednakim uvjetima.

Javno arhivsko gradivo u pravilu je dostupno 30 godina nakon nastanka, a može biti dostupno i prije isteka navedenoga roka, ako je od nastanka namijenjeno javnosti ili ako je to stvaratelj izrijekom naveo u ispravi o predaji gradiva arhivu.

Javno arhivsko gradivo koje sadržava podatke koji se odnose na obranu, međunarodne odnose, gospodarske probitke države i na poslove nacionalne sigurnosti, a čijim bi objavljivanjem nastupile štetne posljedice za nacionalnu sigurnost ili nacionalni interes Republike Hrvatske dostupno je po isteku 50 godina od njegova nastanka, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Javno arhivsko gradivo koje se odnosi na osobne podatke (matice, liječnička dokumentacija, osobni dosjei, sudski, porezni, financijski dosjei i sl.) dostupno je 70 godina nakon nastanka, odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.

Arhivsko gradivo mogu koristiti bez ograničenja stvaratelji, čijom je djelatnošću i radom gradivo i nastalo, radi kojih je nastalo, odnosno kojima je služilo.