Menu

Holokaust

Izvori za proučavanje holokausta u Hrvatskoj čuvaju se u Hrvatskome državnom arhivu, Hrvatskome povijesnom muzeju, u regionalnim arhivima i muzejima te u arhivu Židovske zajednice. Hrvatski državni arhiv godinama prikuplja dokumentaciju o svim žrtvama II. svjetskoga rata i poslijeratnoga razdoblja, odnosno o svim žrtvama totalitarnih sistema – fašizma, nacizma i komunizma. HDA je svoj doprinos istraživanju holokausta dao evidentiranjem relevantnih podataka u svojim fondovima i zbirkama, suradnjom s Yad Vashem, židovskom zajednicom i Muzejom holokausta te sudjelovanjem na konferencijama o holokaustu.

Postoji nekoliko kategorija izvora za proučavanje holokausta u Hrvatskoj:

  1. Službeni dokumenti nastali radom upravnih, pravosudnih i drugih tijela Nezavisne Države Hrvatske u Hrvatskoj danas se čuvaju u HDA te u područnim arhivima. Opsegom najveći dio gradiva nalazi se izvan Hrvatske, u Beogradu, i sadržava popise Židova i njihove imovine, osobito konfiscirane, te podatke o logorima i stradanjima Židova.
  2. Dokumentacija nastala djelovanjem antifašističkoga partizanskog pokreta, posebno ZAVNOH-a. To su podatci o zalaganju antifašista za pomoć Židovima.
  3. Dokumenti nastali nakon 1944. radom komisija Narodne Republike Hrvatske za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača (Zemaljska komisija u HDA te okružne, općinske i gradske komisije u regionalnim arhivima). Ta dokumentacija sadržava detaljne podatke o zločinima i žrtvama po logorima i mjestima.
  4. Gradivo Službe državne sigurnosti nastalo u istražnim procesima nakon 1945. protiv optuženih za zločine u II. svjetskome ratu. Ta dokumentacija, koja je u Hrvatski državni arhiv primljena nakon 1990., sažetak je podataka o stradanjima Židovima.
  5. Različite zbirke tiskovina, fotografija i drugoga gradiva, memoari, arhivi židovskih općina i privatni arhivi.

U HDA za ovu temu kao izvore možete koristiti gradivo sljedećih fondova i zbirki: