Menu

Preslike

U slučaju potrebe za izradom preslika gradiva, molimo obratite pozornost na niže navedene uvjete:

  • Za izradu preslika potrebno je ispuniti narudžbenicu za preslike
  • Nije dopušteno izrađivati preslike obavijesnih pomagala, cjelovitih arhivskih fondova ili zbirki kao ni njihovih većih, odnosno zaokruženih dijelova
  • Za arhivsko gradivo do kraja 18. stoljeća, kao i za određene vrste arhivskoga gradiva (knjige, grafike, planovi, zemljovidi, fotografije i sl.) za koje nije dopuštena izrada fotokopija, izrađuju se digitalne preslike
  • Snimke se u načelu rade iz zaštitnih mikrosnimaka
  • Snimke se iz dopunskih mikrofilmova dobivenih iz drugih arhiva mogu izrađivati samo ako za to postoji odobrenje tih arhiva
  • U narudžbenici ili na posebnome prilogu potrebno je naznačiti listove, odnosno stranice, te posebnim listićima obilježiti arhivsko gradivo za snimanje
  • Hrvatski državni arhiv zadržava pravo odbiti izradu preslika iz zaštitnih ili drugih razloga
  • Naknade za izradu preslika vrste preslika, kao i izdavanje ovjerovljenoga prijepisa ili preslika naplaćuje se naknada prema Cjeniku usluga HDA
  • Za korištenje arhivskoga gradiva u svrhu promidžbe, stjecanja dobiti kao i za umnažanje ili objavljivanje reprodukcija ili izvornoga arhivskog gradiva, potrebno je zatražiti posebno odobrenje arhiva.