hr-HRen-GB
Menu

Korištenje knjižne građe

U čitaonici Hrvatskoga državnog arhiva na Marulićevom trgu 21 također se može koristiti knjižniča građa iz knjižnice HDA.

Knjižnica Hrvatskoga državnoga arhiva specijalna je knjižnica društveno-humanističkih znanosti s težištem na arhivistici i povijesnoj znanosti. Ona je sastavni dio Hrvatskoga državnog arhiva i kao specijalna knjižnica namijenjena je znanstveno-istraživačkomu radu djelatnika i vanjskih korisnika upisanih u evidenciju korisnika HDA.

Knjižnica sadržava oko 90 000 naslova knjiga, oko 70 000 serijskih publikacija (časopisa i novina) te bogatu referentnu zbirku (enciklopedije, leksikoni, rječnici).

Najveći dio fonda čine knjige povezane s hrvatskom poviješću od srednjovjekovne do suvremene povijesti, znanstvene monografije i objavljeno arhivsko gradivo, kao i vrijedan fond knjiga iz pomoćnih povijesnih znanosti. Osim toga, knjižnica sadržava rijetke službene publikacije (zakoni, novine, službena glasila od 19. stoljeća do danas) i priručnike (inventari, vodiči, upravni, vojni i crkveni shematizmi).

Posebnu vrijednost čine knjige tiskane u 16. i 17. stoljeću u tiskarama Europe, kao i one tiskane u Hrvatskoj od 18. stoljeća nadalje.

Arhivska knjižnica posjeduje i vrijedne ostavštine uglednih povjesničara, primjerice dr. Bernarda Stullia, dr. Jaroslava Šidaka, dr. Igora Karamana, dr. Stjepana Antoljaka, dr. Bogdana Krizmana i Narcise Lengel Krizman.

Knjižnica HDA, kao specijalna arhivska knjižnica, obuhvaća i izdanja s područja arhivistike s naglaskom na suvremenu arhivsku teoriju i praksu.

Pored redovitih poslova knjižnične nabave, obrade i posudbe knjiga, uspostavljena je razmjena časopisa u izdanju HDA (Arhivski vjesnik i Fontes) sa 139 institucija u zemlji i inozemstvu.