hr-HRen-GB
Menu

Istražite gradivo

Arhivsko su gradivo zapisi i dokumenti nastali djelovanjem pravnih ili fizičkih osoba u obavljanju njihove djelatnosti i od trajne su važnosti za kulturu, povijest i druge znanosti, bez obzira na mjesto i vrijeme njihova nastanka te neovisno o obliku i mediju na kojemu su sačuvani. Zapisi i dokumenti su spisi, isprave, pomoćne uredske i poslovne knjige, kartoteke, karte, nacrti, crteži, plakati, fotografije, slikopisi, pokretne slike (filmovi i videozapisi), zvučni zapisi, mikrooblici te digitalni zapisi i dokumenti.

Dokumentacija koja se čuva u Arhivu rabi se za zaštitu kolektivnih i osobnih prava i interesa, za povijesna i znanstvena istraživanja, istraživanje obiteljske ili zavičajne prošlosti, osiguranje javnosti rada i odgovornosti, osiguranja prava građana na uvid i nadzor nad radom institucija, očuvanje kulturne i povijesne baštine, identiteta i vrijednosti koje se s njom povezuju.

Ako želite istraživati arhivsko gradivo važno je znati da ga možete koristiti samo u čitaonicama Arhiva. Uvjeti i način korištenja arhivskoga gradiva utvrđeni su Zakonom o arhivskome gradivu i arhivima, Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva te Pravilnikom o radu čitaonica Hrvatskoga državnog arhiva. Navedene propise možete pronaći u Korisničkoj službi, čitaonicama ili niže na ovoj stranici, gdje ćete naći i kontaktne podatke u slučaju da nas ne možete osobno posjetiti.

Svoj zahtjev možete predati koristeći se nekim od priloženih obrazaca. To posebice vrijedi za izdavanje ovjerenih prijepisa, odnosno izvoda iz matica, kao i u slučaju da tražite podatke o pripadnicima oružanih snaga NDH. Obrasce možete poslati e-poštom, faksom ili pisanim putem.

Kada nam pišete, poželjno je navesti što je moguće više podataka kojima raspolažete kako bi vam mogli dati što precizniji odgovor.

Dobro je znati

  • Arhivsko je gradivo sređeno prema institucijama čijim je djelovanjem nastalo i strukturi koja je zadana načinom na koji je pojedina institucija organizirala svoje poslovanje i dokumentaciju, što znači da ponekad nećete naći sve relevantno gradivo za vaše istraživanje na jednome mjestu.
  • Prije istraživanja dobro je konzultirati knjige, enciklopedije i druge objavljene radove povezane s vašom temom jer će to biti putokaz prema povijesnim izvorima, odnosno arhivskim dokumentima.
  • Za istraživanje se možete dodatno pripremiti putem interneta, pretražujući Nacionalni arhivski informacijski sustav (NAIS), gdje možete pretražiti podatke o svim arhivskim fondovima i zbirkama, njihovim stvarateljima, obavijesnim pomagalima, posebnim vrstama gradiva (fotografije, isprave, matične knjige) te pregledati objavljene digitalne sadržaje.
  • Ako je vaše istraživanje genealoške vrste, važno je prikupiti imena, prezimena, mjesta i godine rođenja, vjenčanja, smrti i sl.
  • Kada započnete istraživati gradivo, najprije trebate utvrditi u kojima se sve cjelinama (fondovima i zbirkama) može nalaziti određena vrsta dokumenata, a potom, koristeći se obavijesnim pomagalom koje ćete dobiti u čitaonici ili u NAIS-u, pronaći i naručiti za korištenje traženi dokument.
  • U Arhivu se čuvaju i cjeline gradiva s ograničenom dostupnošću, čije korištenje podrazumijeva posebne uvjete ovisno o vrsti ograničenja
  • Ako niste u mogućnosti istraživati sami, određena arhivistička istraživanje ili usluge korištenja gradiva u drugom obliku mogu obaviti i stručni djelatnici arhiva, uz naknadu utvrđenu Cjenikom usluga HDA.

Javite nam se

Hrvatski državni arhiv

Marulićev trg 21

10 000 Zagreb

01/4801-921

  01/4829-000

info@arhiv.hr

Kada nam pišete poželjno je navesti što je moguće više podataka kojima raspolažete kako bi vam mogli dati što precizniji odgovor.