Menu

Rad u čitaonicama

Uvjeti i način korištenja arhivskoga gradiva utvrđeni su Zakonom o arhivskome gradivu i arhivima, Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva te Pravilnikom o radu čitaonica Hrvatskoga državnog arhiva. Korisnici ih mogu dobiti na uvid u Korisničkoj službi kao i u čitaonicama.

Središnja čitaonica HDA na Marulićevom trgu 21 otvorena je svakoga radnog dana u sljedećim terminima:

PONEDJELJAK – SRIJEDA OD 815 DO 1545
ČETVRTAK OD 815 DO 1745
PETAK OD 815 DO 1445

 

HDA ima čitaonice i na sljedećim lokacijama u Zagrebu:

  • Kaptol 27 – Čitaonica za arhivsko gradivo Zagrebačke nadbiskupije
  • Savska 131 – Čitaonica za audiovizualno gradivo
  • Marulićev trg 21  – Čitaonica Knjižnice Metropolitane

Pri prvome dolasku u čitaonice HDA korisnici se prijavljuju u Korisničkoj službi ispunjavajući Prijavnicu za korištenje arhivskoga gradiva te odabiru tjednu, mjesečnu ili godišnju korisničku iskaznicu.

Prilikom prijave korisnik će dobiti obavijesti o arhivskim obavijesnim pomagalima i arhivskim fondovima i zbirkama koje sadržavaju podatke za temu istraživanja te o mogućnostima korištenja gradiva i izrade preslika.

Korisnik u čitaonici ispunjava zahtjevnicu za arhivsko gradivo, koje se izdaje na korištenje u što kraćemu roku, a najkasnije sljedećega radnog dana. Ako se arhivsko gradivo ne nalazi u spremištima na lokaciji čitaonice HDA, bit će dopremljeno najkasnije u roku od pet radnih dana. Na korištenje se u pravilu daju snimke arhivskoga gradiva.