Menu

Što čuvamo

Hrvatski državni arhiv čuva oko 29 000 dužnih metara arhivskoga gradiva, od 10. stoljeća do danas, u više od 2150 arhivskih fondova i zbirki. Fondovi i zbirke Hrvatskoga državnog arhiva sadržavaju gradivo nastalo djelovanjem središnjih tijela državne uprave i pravosuđa, prosvjetnih, kulturnih, zdravstvenih i vojnih ustanova, gradivo nastalo djelatnošću istaknutih pojedinaca i obitelji te hrvatskoga iseljeništva.

Najstarije gradivo čine manje cjeline i pojedinačni dokumenti sabrani u nekoliko dragocjenih arhivskih zbirki: Zbirka najstarijih hrvatskih povelja, Zbirka srednjovjekovnih isprava i Hrvatske plemićke obitelji i vlastelinstva. Arhiv čuva i brojne glagoljske rukopise i isprave u Zbirci glagoljskih rukopisa, Zbirci glagoljskih isprava, fondovima pavlinskih samostana, isusovačkoga samostana u Rijeci te hrvatskoglagoljskoga notarijata otoka Krka.

U Arhivu se čuva i više od 2000 matičnih knjiga za razdoblje od 17. do 20. stoljeća i zbirka karata sa 4631 kartografskih jedinica, odnosno više desetaka tisuća listova karata i planova, što ju čini drugom po veličini u Hrvatskoj. Arhiv čuva i više od 24 000 plakata, brojne grafike, planove naselja, građevinske nacrte javnih i manjim dijelom privatnih objekata, katastarsko gradivo iz razdoblja tzv. Prvoga stabilnog katastra s vrlo dobro sačuvanim rukopisnim katastarskim planovima i upisnicima čestica iz razdoblja od 1847. do 1877. i kasnijih reambulacija.

Posebne cjeline čine zbirke fotografija s više od 2 milijuna fotografija različitih oblika i tehnika, kao i vrijedna nacionalna filmska baština koja obuhvaća 6000 naslova audiovizualnih djela od 1904. do danas te popratno filmsko gradivo.

Knjižnica HDA koja od druge polovine 19.st. sustavno prikuplja arhivističku literaturu, povijesne izvore, službene publikacije i druge relevantne izvore sadržava više od 160 000 svezaka i jedna je od najvrjednijih specijalnih knjižnica u Hrvatskoj.