Menu

O nama

Hrvatski državni arhiv, središnja i matična arhivska ustanova, čuva, štiti, stručno obrađuje te daje na korištenje arhivsko gradivo. Više od 29 000 dužnih metara gradiva raspoređeno je u 2150 arhivskih fondova i zbirki nastalih djelovanjem središnjih tijela državne uprave i pravosuđa, prosvjetnih, kulturnih, zdravstvenih i vojnih ustanova, kao i djelatnošću istaknutih pojedinaca i obitelji te hrvatskoga iseljeništva.

Posebne cjeline čine zbirka fotografija Fototeke HDA, u kojoj se nalazi više od 1 750 000 fotografija različitih oblika i tehnika te Mikroteka s više od 10 milijuna snimaka dokumenata iz različitih ustanova iz Hrvatske i svijeta. Hrvatski filmski arhiv čuva nacionalnu filmsku baštinu, zbirku stranoga filma te popratno filmsko i audiovizualno gradivo. Spisi, isprave, ugovori, zapisnici, rukopisi, matične knjige, zemljišnici, katastarske mape i upisnici, grafike, karte, planovi i drugi raznovrsni dokumenti svjedočanstvo su višestoljetne tradicije skrbi za arhivsku baštinu na današnjemu području Hrvatske i nezamjenjiv su izvor za proučavanje i razumijevanje nacionalne povijesti, kulture i društvenoga života. Knjižnica HDA, koja od druge polovine 19. st. sustavno prikuplja arhivističku literaturu, povijesne izvore, službene publikacije i druge relevantne izvore sadržava više od 160 000 svezaka i jedna je od najvrjednijih specijalnih knjižnica u Hrvatskoj.