hr-HRen-GB
Menu

Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo tijelo je koje daje mišljenja o sadržaju i načinu primjene Etičkoga kodeksa te promiče etička načela i standarde u obavljanju djelatnosti Arhiva kao javne službe.

Etičko povjerenstvo je neovisno u odlučivanju.

Etičko povjerenstvo sastaje se na sjednicama koje saziva predsjednik Etičkog povjerenstva prema ukazanoj potrebi, a najmanje šest puta godišnje.

Sjedište Etičkog povjerenstva je pri sjedištu Hrvatskog državnog arhiva.

 

Etičko povjerenstvo prati primjenu Etičkoga kodeksa te obavlja sljedeće poslove:

  • prati međunarodne standarde na području etičkog postupanja zaposlenika arhiva te daje prijedloge za unapređenje etičkih standarda sukladno međunarodnoj praksi,
  • promiče etičke standarde u arhivskoj djelatnosti,
  • zaprima i odgovara na pritužbe zaposlenika arhiva i građana, podnesene zbog toga što u roku od šezdeset dana od zaprimanja pritužbe nisu dobili odgovor na pritužbu ili u slučaju kada podnositelj pritužbe nije zadovoljan odgovorom,
  • provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe na ponašanje povjerenika za etiku u arhivima, pritužbe na ponašanje ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva te ravnatelja državnih arhiva, pritužbe povjerenika za etiku za neetično ponašanje drugih zaposlenika prema povjereniku za etiku u arhivima te pritužbe na zaposlenike Arhiva koji su stavljeni u nepovoljniji položaj zbog podnošenja pritužbi na kršenje odredbi Etičkog kodeksa,
  • vodi evidenciju pritužbi o provedenim ispitnim postupcima o osnovanosti pritužbi na neetično ponašanje u arhivima,
  • daje upute i pojašnjenja te mišljenja povjerenicima za etiku u arhivima,
  • nadzire izvršenje obveze programa edukacije povjerenika za etiku,
  • prati stanje i predlaže donošenje izmjena i dopuna odredbi Etičkog kodeksa ponašanja zaposlenika u arhivima,
  • priprema i izrađuje godišnje izvješće o podnesenim pritužbama na neetično ponašanje u arhivima te ga objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

 

Etičko povjerenstvo:

DAVOR SPAJIĆ, DADU, član

SENAD AĐULOVIĆ, DABJ, član

Službena adresa na koje se mogu uputiti podnesci i upiti

ETIČKO POVJERENSTVO

HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV

Marulićev trg 21

10000 Zagreb, Hrvatska

 +385 (0)1 4801 948

eticko.povjerenstvo@arhiv.hr