Menu

Odjeli i odsjeci Hrvatskoga državnog arhiva

I. ODJEL ZA ZAŠTITU I OBRADU ARHIVSKOG GRADIVA
      • Odsjek za starije i vojno arhivsko gradivo
      • Odsjek za moderno arhivsko gradivo
      • Odsjek za suvremeno arhivsko gradivo
      • Odsjek za gradivo političkih stranaka i udruga
      • Odsjek za gradivo obitelji, pojedinaca i arhivske zbirke
      • Odsjek za zaštitu arhivskoga gradiva


II. ODJEL ZA INFORMACIJE I KOMUNIKACIJU
      • Korisnička služba
      • Odsjek za matičnu, razvojnu i dokumentacijsku službu
      • Odsjek za kulturno prosvjetne aktivnosti
      • Odsjek za gradivo izvan arhiva
      • Knjižnica


III. ODJEL OPĆIH I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA
      • Odsjek za financijsko-knjigovodstvene poslove
      • Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove
      • Odsjek za tehničke poslove


IV. ODJEL ZA INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE


V. SREDIŠNJI LABORATORIJ ZA KONZERVACIJU I RESTAURACIJU
      • Odsjek za konzervaciju i restauraciju
      • Knjigovežnica


VI. SREDIŠNJI FOTOLABORATORIJ
      • Mikroteka i fototeka
      • Tehnički odsjek


VII. HRVATSKI FILMSKI ARHIV
      • Odsjek za obradu filmskog, video i fono gradiva
      • Odsjek za zaštitu i restauraciju filmskog gradiva


VIII. ODJEL DEPOZIT ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE