hr-HRen-GB
Menu

Odjel za informacije i komunikaciju

Odjel za informacije i komunikaciju bavi se aktivnostima usmjerenim na razvoj i promociju arhiva kao informacijskoga središta. Odjel potiče i koordinira organizaciju edukativnih programa, kulturnu, prosvjetnu i promidžbenu djelatnost, organizira i promiče suradnju Arhiva s drugim baštinskim, kulturnim i znanstvenim ustanovama te sudjeluje u planiranju znanstvenih i stručnih projekata Arhiva. Odjel također vodi međunarodnu suradnju, izdavačku djelatnost i korisničku službu Arhiva, obavlja nadzor nad zaštitom i obradom stvaratelja i imatelja u nadležnosti HDA te pruža stručnu pomoć u upravljanju dokumentacijom.

Sukladno zadaćama Hrvatskoga državnog arhiva kao središnje nacionalne arhivske ustanove Odjel brine o razvojnim i matičnim poslovima arhivske službe, odnosno planiranju i unapređivanju arhivske djelatnosti i usklađivanju stručnoga rada arhiva, implementaciji stručnih standarda i novih tehnologija i o njihovoj jedinstvenoj primjeni za cijelu arhivsku službu. U okviru tih aktivnosti administrira se i pruža stručna podrška arhivima i stvarateljima gradiva za rad u nacionalnome arhivskom informacijskom sustavu.

Kontakti

Pročelnica Odjela dr. sc. SILVIJA BABIĆ, arhivska savjetnica
+385 (0)1 4801 906
sbabic@arhiv.hr
 
 
Korisnička služba i čitaonica - načelnica Odsjeka ANGELIKA MILIĆ, arhivistica
+385 (0)1 4801 955
amilic@arhiv.hrinfo@arhiv.hr
 
 
Odsjek za matičnu, razvojnu i dokumentacijsku službu - načelnica Odsjeka IVANA PRGIN, viša arhivistica
+385 (0)1 4801 954+385 (0)1 4801 905
iprgin@arhiv.hrmaticna.sluzba@arhiv.hr
 
 
Administrator Nacionalnog arhivskog informacijskog sustava
+385 (0)1 4801 928
arhinet@arhiv.hr
 
 
Odsjek za kulturno-prosvjetne aktivnosti - načelnica Odsjeka LJERKA VUK BILIĆ, arhivistica
+385 (0)1 4801 981
ljvuk@arhiv.hr; edukacija@arhiv.hr
 
 
Odsjek za gradivo izvan arhiva - načelnik Odsjeka KRISTIJAN KARAJIĆ, viši arhivist
+385 (0)1 4801 926; +385 (0)1 4801 947
kkarajic@arhiv.hrvanjska.sluzba@arhiv.hr
 
 
Knjižnica – načelnica Knjižnice ANA VALENTIĆ
+385 (0)1 4801 943
avalentic@arhiv.hrknjiznica@arhiv.hr