Menu

Odjel za informatičke tehnologije

Cilj je Odjela za informatičke tehnologije osiguravanje informatičke infrastrukture, programske podrške, znanja i resursa radi uspostave sveobuhvatnoga informatičkog sustava u poslovanju HDA. Redoviti poslovi Odjela obuhvaćaju:

  • organizaciju, održavanje i unapređenje računalne i mrežne informatičke opreme i programske podrške u Arhivu
  • informatičku potporu korisnicima informatičke opreme, uredskih i drugih aplikacija
  • skrb za sigurnost informatičkoga sustava i provođenje mjera sigurnosti
  • poduzimanje mjera za otklanjanje kvarova i zastoja u radu informatičke opreme
  • održavanje mrežnih servisa i tehničku potporu u oblikovanju mrežnih sadržaja             
  • sudjelovanje u razvoju i održavanju aplikacija i baza podataka kojima se koristi u Arhivu
  • potporu u računalnoj obradi podataka, oblikovanju zahtjevnijih elektroničkih sadržaja
  • sudjelovanje u aktivnostima na unapređenju informacijskoga sustava Arhiva.

Kontakt

Pročelnica Odjela SUZANA GRUBEŠIĆ, dipl. ing. elektrotehnike
 
+385 (0)1 4801 982
suzana@arhiv.hr