hr-HRen-GB
Menu

Odjel za zaštitu i obradu arhivskoga gradiva

U Odjelu se čuva, obrađuje, sređuje i opisuje gradivo, izrađuju se obavijesna pomagala te se gradivo priprema za objavu i korištenje. Također se provode mjere zaštite gradiva, brine se o njegovoj sigurnosti, skrbi o spremištima i njihovoj tehničkoj opremljenosti. Djelatnici Odjela sređuju gradivo, pripremaju ga za sigurnosno i zaštitno snimanje, konzerviranje i restauriranje, izdaju gradivo na zahtjev korisnika, daju informacije u vezi s gradivom, odgovaraju na korisničke upite i pomažu im u istraživanjima.

Četrdeset djelatnika Odjela skrbi o 24 km gradiva raspoređenoga u 1770 fondova i zbirki. S drugim ustrojbenim jedinicama Odjel sudjeluje u realizaciji projekata izvan svojega neposrednog djelokruga, osobito u kulturno-prosvjetnoj, promidžbenoj i izdavačkoj djelatnosti, znanstvenim i stručnim projektima, u vođenju akvizicijske politike i pružanju potpore stvarateljima i imateljima gradiva, kao i u preuzimanju gradiva. Odjel je sastavljen od Odsjeka za starije i vojno arhivsko gradivo, Odsjeka za gradivo obitelji, pojedinaca i arhivske zbirke, Odsjeka za moderno arhivsko gradivo, Odsjeka za suvremeno arhivsko gradivo, Odsjeka za političke stranke i udruge te Odsjeka za zaštitu arhivskoga gradiva.

Kontakti

Pročelnica Odjela dr. sc. MELINA LUČIĆ, arhivska savjetnica
+385 (0)1 4801 985
mlucic@arhiv.hr
 
 
Odsjek za starije i vojno arhivsko gradivo - načelnik Odsjeka mr. sc. LADISLAV DOBRICA, viši arhivist
+385 (0)1 4801 967
ldobrica@arhiv.hr
 
 
Odsjek za gradivo obitelji, pojedinaca i arhivske zbirke - načelnica mr. sc. MIRJANA JURIĆ, arhivska savjetnica
+385 (0)1 4801 933
mjuric@arhiv.hr
 
 
Odsjek za moderno arhivsko gradivo - načelnica Odsjeka SNJEŽANA IVANOVIĆ, arhivistica specijalistica
+385 (0)1 4801 941
sivanovic@arhiv.hr
 
 
Odsjek za suvremeno arhivsko gradivo - načelnica Odsjeka MARINA ŠKALIĆ, arhivska savjetnica
+385 (0)1 4801 998
mskalic@arhiv.hr
 
 
Odsjek za gradivo političkih stranaka i udruga – načelnica Odsjeka MARIJANA JUKIĆ, viša arhivistica
+385 (0)1 4801 917
mjukic@arhiv.hr
 
 
Odsjek za zaštitu arhivskoga gradiva - načelnik Odsjeka BORUT GULIČ, arhivist
+385 (0)1 4801 990
bgulic@arhiv.hr