hr-HRen-GB
Menu

Izdavačka djelatnost

Arhivski zapisi imaju posebnu vrijednost kao autentični i vjerodostojni tragovi pojava i zbivanja iz prošlosti. Budući da arhivsko gradivo na jedinstven način svjedoči o pojedinačnim događajima, društvenim procesima i kontekstu u kojemu su se zbivali, izvorno gradivo koje se čuva u arhivima nezamjenjiv je izvor za proučavanje i razumijevanje nacionalne, ali i šire povijesti, kulture i društvenoga života. Objavljivanje izvornoga gradiva, različitih vrsta obavijesnih pomagala i drugih srodnih publikacija sastavni je dio stručnih aktivnosti arhiva povezanih sa zaštitom, obradom i omogućavanjem dostupnosti arhivskoga gradiva.

Od početka izlaženja Arhivskoga vjesnika 1899. do danas HDA je razvio bogatu i vrijednu nakladničku djelatnost koja obuhvaća stručne i znanstvene časopise, serije objave arhivskoga gradiva te druge raznovrsne periodičke publikacije i monografije s područja arhivistike, informacijskih znanosti, društvenih znanosti i raznih polja humanističkih znanosti.

Objedinjavanjem tradicionalne uloge čuvara memorije s informacijskom ulogom, namjera je Hrvatskoga državnog arhiva putem publikacija biti posrednikom između širokoga kruga pojedinačnih korisnika, javne uprave, te sustava znanosti i kulture.

Kontakt

Odsjek za kulturno prosvjetne aktivnosti
 
+385 (0)1 4801 981; +385 (0)1 4801 930
izdavastvo@arhiv.hr