Menu

Arhivistički standardi i norme

I. Karaman, STUDIJE I PRILOZI IZ ARHIVISTIKE, Zagreb 1993.

Cijena: 50,00 kn

ARHIVISTIČKI STANDARDI I POSTUPCI DRŽAVNOG ARHIVA U QUÉBECU, Zagreb 1994.

Cijena: 50,00 kn

ETIČKI KODEKS ARHIVISTA, Zagreb 1997.

Cijena: 20,00 kn

B. Stulli, ARHIVISTIKA I ARHIVSKA SLUŽBA - Studije i prilozi, Zagreb 1997.

Cijena: 80,00 kn

UPUTE ZA ZAŠTITU MIKROOBLIKA (prijevod izdanja MAV-a), Zagreb 1998.

Cijena: 30,00 kn

ARHIVI I ARHIVSKO GRADIVO - Zbirka pravnih propisa 1828.-1997., Zagreb 1998.

Cijena: 80,00 kn

SMJERNICE ZA KORIŠTENJE

ELEKTRONIČKIH INFORMACIJA – Kako postupati sa strojno čitljivim podacima i elektroničkim dokumentima, Zagreb 1999.

Cijena: 40,00 kn

Ch. M. Dollar, ARHIVISTIKA I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE – Utjecaj informacijske tehnologije na arhivsku teoriju i praksu, Zagreb 1999.

Cijena: 50,00 kn

L. Duranti, ARHIVSKI ZAPISI, Teorija i praksa, Zagreb 2000.

Cijena: 80,00 kn

ISAD(G), II. izdanje, Zagreb 2001.

Cijena: 50,00 kn

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I DOSTUPNOST INFORMACIJA – Preporuke Vijeća Europe, Zagreb 2002.

Cijena: 30,00 kn

ELEKTRONIČKI ZAPISI - Priručnik, Zagreb 2003.

Cijena: 50,00 kn

MODEL ZAHTJEVA ZA UPRAVLJANJE ELEKTRONIČKIM ZAPISIMA – MoReq, Zagreb 2003.

Cijena: 80,00 kn

M. L. Ritzenthaler, G. J. Munoff, M. S. Long, UPRAVLJANJE ZBIRKAMA FOTOGRAFIJA, Zagreb 2004.

Cijena: 100,00 kn

ISAAR(CPF) MEĐUNARODNA NORMA ARHIVISTIČKOG NORMIRANOG ZAPISA ZA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE TE OBITELJI, izd. II, Zagreb 2006.

Cijena: 40,00 kn

KONZERVIRANJE I RESTAURIRANJE PAPIRA, Zagreb 2006.

Cijena: 100,00 kn

ISDF, MEĐUNARODNA NORMA ZA OPIS FUNKCIJA, I. izdanje, Zagreb 2009.

Cijena: 40,00 kn

ISDIAH, MEĐUNARODNA NORMA ZA OPIS USTANOVA S ARHIVSKIM GRADIVOM, I. izdanje, Zagreb 2009.

Cijena: 50,00 kn

STRUČNI ISPIT ZA ZAŠTITU I OBRADU ARHIVSKOG GRADIVA – Priručnik, II. Izdanje, Zagreb 2010.

Cijena: 100,00 kn

J. Ivanović, PRIRUČNIK IZ ARHIVISTIKE, I. DIO, Zagreb 2010.

Cijena: 200,00 kn

ELEKTRONIČKI DOKUMENTI: Priručnik za arhiviste, Zagreb 2011.

Cijena: 40,00 kn

SMJERNICE ZA IZLAGANJE ARHIVSKOGA GRADIVA, Zagreb 2013.

Cijena: 40,00 kn

R. Bućin, KLASIFIKACIJSKI SUSTAVI U SPISOVODSTVU UPRAVE. POVIJESNI RAZVOJ I SUVREMENA STREMLJENJA, Zagreb 2015.

Cijena: 90,00 kn

NAČELA DOSTUPNOSTI

ARHIVSKOGA GRADIVA, Zagreb, 2015.

NAČELA DOSTUPNOSTI ARHIVSKOGA GRADIVA

TEHNIČKE SMJERNICE ZA UPRAVLJANJE ARHIVSKIM GRADIVOM OGRANIČENE DOSTUPNOSTI, Zagreb, 2016.