hr-HRen-GB
Menu

Film

V. Majcen, FILMSKA DJELATNOST ŠKOLE NARODNOG ZDRAVLJA “Andrija Štampar” (1926. – 1960.), Zagreb 1995.

Cijena: 80,00 kn

 

V. Majcen, FILMSKA DJELATNOST ŠKOLE NARODNOG ZDRAVLJA “Andrija Štampar” (1926. – 1960.), Zagreb 1995.

Cijena: 80,00 kn

V. Majcen, HRVATSKI FILMSKI TISAK DO 1945., Zagreb 1998.

Cijena: 70,00 kn

A. Peterlić - V. Majcen, OKTAVIJAN MILETIĆ, Zagreb 2000.

Cijena: 100,00 kn

V. Majcen, OBRAZOVNI FILM, Pregled povijesti hrvatskog obrazovnog filma, Zagreb 2001.

Cijena: 80,00 kn

FILMOVI U HRVATSKOJ KINOTECI PRI HRVATSKOM DRŽAVNOM ARHIVU 1904.-1940., Zagreb 2003.

Cijena: 80,00 kn

M. Kukuljica, ZAŠTITA I RESTAURACIJA FILMSKOG GRADIVA, Zagreb 2004.

Cijena: 100,00 kn

A. Dedić, KINO SLOBODA, Zagreb 2008.

Cijena: 200,00 kn