hr-HRen-GB
Menu

Objavljeni arhivski izvori

ZAKLJUČCI HRVATSKOG SABORA,
sv. 1-12, Zagreb 1958.-1980.

Cijena: 60,00 kn

 

HRVATSKE KRALJEVINSKE KONFERENCIJE,

sv. 1-5, Zagreb 1985.-1993.

Cijena: 60,00 kn

M. Kolar-Dimitrijević,

GOSPODARSKA PROBLEMATIKA ZAVNOH-a, Zagreb 1984.

Cijena: 30,00 kn

I. Očak, AFERA DIAMANTSTEIN, Zagreb 1988.

Cijena: 20,00 kn

B. Stulli, POVIJEST DUBROVAČKE REPUBLIKE (suizdavač: Časopis “Dubrovnik”), Dubrovnik – Zagreb 1989.

Cijena: 40,00 kn

M. Kolar-Dimitrijević, RADIĆEV SABOR 1927-1928, (suizdavač “Školska knjiga”), Zagreb 1993.

Cijena: 20,00 kn

MONUMENTA CROATICA VATICANA Camera Apostolica (1299.-1560.), sv. 1., Zagreb - Rim 1996.

Cijena: 100,00 kn

ZADARSKI STATUT (suizdavač: Ogranak MH u Zadru), Zadar 1997.

Cijena: 200,00 kn

N. Kisić Kolanović, MLADEN LORKOVIĆ MINISTAR UROTNIK (suizdavač Golden marketing, Zagreb), Zagreb 1998.

Cijena: 100,00 kn

DIPLOMATIČKI ZBORNIK – Dodaci, sv. 1. (suizdavač: HAZU), Zagreb 1998.

Cijena: 100,00 kn

KORESPONDENCIJA JOSIP JURAJ STROSSMAYER – SERAFIN VANNUTELLI 1881. – 1887. (suizdavači: KS i „Dom i svijet“), Zagreb 1999.

Cijena: 150,00 kn

ĐAKOVAČKA I SRIJEMSKA BISKUPIJA, Biskupski procesi i izvještaji – 17. i 18. stoljeće, sv. 1. (suizdavač KS), Zagreb 1999.

Cijena: 100,00 kn

M. Slukan, KARTOGRAFSKI IZVORI ZA POVIJEST TRIPLEX CONFINIUMA, Zagreb 1999.

Cijena: 150,00 kn

ĐAKOVAČKA I SRIJEMSKA BISKUPIJA, Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere – 17. stoljeće, sv.2. (suizdavač KS), Zagreb 2000.

Cijena: 100,00 kn

HRVATSKI DRŽAVNI SABOR 1848, sv. 1., Zagreb 2001.

Cijena: 200,00 kn

MONUMENTA CROATICA VATICANA Camera Apostolica (1302.-1732.), sv. 2., Zagreb - Rim 2001.

Cijena: 100,00 kn

M. Grgić, ČASOSLOV OPATICE ČIKE, Zagreb 2002.

Cijena: 200,00 kn

LIBRI HORARUM DUO MANUSCRIPTI MONASTERII SANCTAE MARIAE MONIALIUM DE IADRA – Dva rukopisna časoslova Samostana redovnica Svete Marije u Zadru, Zagreb 2002.

Cijena: 100,00 kn

LIBER HORARUM CICHAE, ABBATISSAE MONASTERII SANCTAE MARIAE MONIALIUM DE IADRA - Transkripcija rukopisnog časoslova opatice Čike iz 2. stoljeća, Zagreb 2002.

Cijena C-D: 800,00 kn

Opatica Čika – Reprint, Zagreb 2002.

Cijena A-D: 1200,00 kn

SENJSKO-MODRUŠKA ILI KRBAVSKA BISKUPIJA – Izvješća biskupa Svetoj Stolici (1602.-1919.), Zagreb 2003.

Cijena: 100,00 kn

ZBORNIK STJEPANU ANTOLJAKU U ČAST, Zagreb 2003.

Cijena: 50,00 kn

N. Kisić Kolanović, ZAGREB - SOFIJA Prijateljstvo po mjeri ratnog vremena 1941.-1945., Zagreb 2003.

Cijena: 100,00 kn

POSLANSTVO NDH U SOFIJI - Diplomatski izvještaji 1941.-1945., sv. 1.- 2., Zagreb 2003.

Cijena: 150,00 kn

ĐAKOVAČKA I SRIJEMSKA BISKUPIJA, Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere - 18. stoljeće, sv. 3. (suizdavač KS), Zagreb 2003.

Cijena: 100,00 kn

DNEVNIK DIANE BUDISAVLJEVIĆ 1941.-1945., Zagreb 2003.

Cijena: 100,00 kn

M. Slukan Altić, Povijesni atlas gradova – BJELOVAR, sv. 1., Zagreb 2003.

Cijena: 100,00 kn

M. Slukan Altić, Povijesni atlas gradova – SISAK, sv.2., Zagreb 2004.

Cijena: 100,00 kn

Arhiv Kongregacije za širenje vjere - razni fondovi – 17. i 18. stoljeće, sv. 4., Zagreb 2005.

Cijena: 100,00 kn

POVIJESNI SPOMENICI ZAGREBAČKE BISKUPIJE, sv. 7., (suizdavač KS), Zagreb 2004.

Cijena: 100,00 kn

M. Pandžić, ARHIVI I PISMOHRANE U DOBA HRVATSKOG KRALJEVSKOG VIJEĆA (1767.-1779.), Zagreb 2005.

Cijena: 80,00 kn

S. Ćosić - N. Vekarić, DUBROVAČKA VLASTELA IZMEĐU RODA I DRŽAVE - SALAMANKEZI I SORBONEZI, Dubrovnik 2005.

Cijena: 150,00 kn

V. Miović, DUBROVAČKA REPUBLIKA U SPISIMA OSMANSKIH SULTANA, Dubrovnik 2005.

Cijena: 200,00 kn

ZAPISNICI POLITBIROA CENTRALNOG KOMITETA KOMUNISTIČKE PARTIJE HRVATSKE 1945.-1952., sv. 1. (1945.-1948.), Zagreb 2005.

Cijena: 100,00 kn

ZAPISNICI POLITBIROA CENTRALNOG KOMITETA KOMUNISTIČKE PARTIJE HRVATSKE 1945.-1952., sv. 2. (1949.-1952.), Zagreb 2006.

Cijena: 100,00 kn

HRVATSKI DRŽAVNI SABOR 1848, sv. 2., Zagreb 2007.

Cijena: 150,00 kn

M. Pojić, HRVATSKA PUKOVNIJA 369. NA ISTOČNOM BOJIŠTU 1941. - 1943.: RATNI DNEVNIK, Zagreb 2007.

Cijena: 130,00 kn

HRVATSKI DRŽAVNI SABOR 1848, sv. 3., Zagreb 2008.

Cijena: 150,00 kn

HRVATSKI DRŽAVNI SABOR 1848, sv. 4., Zagreb 2008.

Cijena: 150,00 kn

ZAPISNICI IZVRŠNOGA KOMITETA CENTRALNOG KOMITETA SAVEZA KOMUNISTA HRVATSKE 1952.-1954., sv. 3., Zagreb 2008.

Cijena: 100,00 kn

NARODNO VIJEĆE SLOVENACA, HRVATA I SRBA U ZAGREBU 1918.-1919. izabrani dokumenti, Zagreb 2008.

Cijena: 80,00 kn

VJESNIK NAREDABA ODJELA ZA NARODNU OBRANU VLADE NARODNOG VIJEĆA SLOVENACA, HRVATA I SRBA 1918.-1919., Zagreb 2008.

Cijena: 60,00 kn

I. Perić, POLITIČKA OPORBA U BANSKOJ HRVATSKOJ 1880.-1903., Suradničko povezivanje neodvišnjaka i pravaša do njihova stapanja u jednu stranku, Zagreb 2009.

Cijena: 100,00 kn

VEZE MEĐUNARODNOG ODBORA CRVENOG KRIŽA I NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE, Slavonski Brod – Zagreb – Jasenovac 2009.

Cijena: 200,00 kn

F. Glavina, DUBROVAČKI GOSPARI I PELJEŠKI KMETOVI, Dubrovnik 2010.

Cijena: 150,00 kn

ZAPISNICI IZVRŠNOGA KOMITETA CENTRALNOG KOMITETA SAVEZA KOMUNISTA HRVATSKE 1955.-1959., sv. 4., Zagreb 2010.

Cijena: 100,00 kn

A.Vrkljan, HRVATSKI ARGONAUTI 20. STOLJEĆA - POVIJEST HRVATSKE POMORSKE LEGIJE NA CRNOM MORU 1941. – 1944., Zagreb 2011.

Cijena: 150,00 kn

J. Marević, Fra L. Vladimirović – NERETVANSKI PREGALAC (1718. – 1788.), Zagreb 2011.

Cijena: 150,00 kn

A. Mihanović, RECH DOMOVINI OD HASNOVITOSTI PISANJA VU DOMORODNOM JEZIKU – reprint, Zagreb 2012.

Cijena: 40,00 kn

A. Nazor, MATIČNA KNJIGA VJENČANIH ŽUPE JESENICE 1736. – 1830., Zagreb 2012.

Cijena: 120,00 kn

Z. Grijak – S. Ćosić, FIGURE POLITIKE – LUJO VOJNOVIĆ I ROBERT WILLIAM SETON-WATSON, Zagreb 2012.

Cijena: 120,00 kn

T. Jonjić – S. Matković, IZ KORESPONDENCIJE DR. MILE BUDAKA (1907.-1944.), Zagreb 2012.

Cijena: 150,00 kn
Josip Matasović i paradigma
kulturne povijesti,
Slavonski Brod – Zagreb 2013.
Cijena: 147,00 kn

D. Petričević Golojuh,
HRVATSKA I VIJEĆE EUROPE:
TRNOVITI PUT, Zagreb 2013.

Cijena: 80,00 kn

M. Stipančević, NEZNANI SVIJET EMILA LASZOWSKOG, Zagreb 2014.

Cijena: 90,00 kn

SRIJEMSKA ŽUPANIJA, ZAPISNICI SJEDNICA 1745.-1759., KNJIGA I. (suizdavači: Hrvatski državni arhiv i Državni arhiv u Vukovaru), Vukovar 2014.

Cijena: 150,00 kn

M. Lučić, OSOBNI ARHIVSKI FONDOVI, Zagreb 2014.

Cijena: 90,00 kn

B. Matan, J. Horvat: PISMA SLAVKU BATUŠIĆU (1952-1968), Zagreb 2014.

Cijena: 120,00 kn

M. Lučić – M. Škalić, RUKOPISNE OSTAVŠTINE KAO DIO HRVATSKE BAŠTINE - ZBORNIK RADOVA, Zagreb, 2015.

Cijena: 90,00 kn

ARHIVI VJERSKIH ZAJEDNICA U HRVATSKOJ. STANJE I PERSPEKTIVE - ZBORNIK RADOVA (suizdavači: Državni arhiv u Šibeniku i Državni arhiv u Zadru), Šibenik 2015.

Cijena: 80,00 kn

SRIJEMSKA ŽUPANIJA, ZAPISNICI SJEDNICA 1760.-1766., KNJIGA II. (suizdavači: Hrvatski državni arhiv i Državni arhiv u Vukovaru), Vukovar 2015.

Cijena: 150,00 kn

IGNACIJE KAJETAN BUZETSKI: DUHOVNA VIZITACIJA IZ 1788. GODINE U ISTRI
(suizdavači: Associazione Archivistica Ecclesiastica, Hrvatski državni arhiv i Državni arhiv u Pazinu), Vatikan 2016.

Cijena: 100,00 kn

HRVATSKOGLAGOLJSKI NOTARIJAT OTOKA KRKA. NOTARI DUBAŠNICE Sv. 1., Treći notarski protokol Jura Somilića (1726. – 1734.)

(suizdavači: Staroslavenski institut, Filozofski fakultet sveučilišta u Zagrebu i Povijesno društvo otoka Krka), Zagreb 2016.

Cijena: 200,00 kn

J. Paščenko, HRVATSKI GROBOVI 1914-1918. KARPATI, GALICIJA, BUKOVINA, Zagreb 2016.

Cijena: 90,00 kn

ISELJENIŠTVO. VODIČ KROZ FONDOVE I ZBIRKE HRVATSKOGA DRŽAVNOG ARHIVA, Zagreb 2015.

Cijena: 200,00 kn

PRVI SVJETSKI RAT. VODIČ KROZ FONDOVE I ZBIRKE HRVATSKOGA DRŽAVNOG ARHIVA, Zagreb 2016.

Cijena: 150,00 kn

ZBORNIK RADOVA SA ZNANSTVENO-STRUČNOGA SKUPA STOLJEĆE NAKON LASZOWSKOG

Urednici: Tanja Pleše i Mario Stipančević

Zagreb, 2016.

Cijena: 70 kn

SRIJEMSKA ŽUPANIJA, ZAPISNICI SJEDNICA 1767. - 1771., KNJIGA III. (suizdavači: Hrvatski državni arhiv i Državni arhiv u Vukovaru), Vukovar 2016.

Cijena: 150 kn