hr-HRen-GB
Menu

Radionice

Hrvatski se državni arhiv koristi svojim informacijskim resursima za izvođenje raznovrsnih javnih programa – izložba, radionica, stručnih vodstava, projekcija filmova, predavanja i sl. – i tako čini idealno mjesto za stjecanje novih znanja i realizaciju programa cjeloživotnoga učenja. Uz navedene redovne programe, HDA nudi i prilagođene sadržaje koji se kreiraju u skladu s potrebama i interesima korisnika.

 

GLAGOLJAŠKA RADIONICA

Polaznici radionice upoznaju se s vrijednim zbirkama glagoljskih isprava i glagoljskih rukopisa koji se čuvaju u Hrvatskome državnom arhivu. Na primjeru darovnice iz 1495., u kojoj knez Anž Frankopan daruje samostan Sv. Spasa kod Senja, aktivno se uči čitati glagoljica.

KARTOGRAFSKA RADIONICA

Radionica je namijenjena djeci predškolske i školske dobi i prati njihov odgojno-obrazovni ciklus. Cilj je u djece pobuditi interes za zemljopisne karte kao sredstva za stjecanje novih znanja i iskustava, za razvoj novih vještina (npr. lakše snalaženje u prostoru, snalaženje na karti, čitanje karata, prepoznavanje simbola na kartama iz različitih vremenskih razdoblja), kao i poboljšanje njihove percepcije o zemljopisnim kartama.

PALEOGRAFSKA RADIONICA

Polaznici radionice upoznaju se s paleografijom kao pomoćnom povijesnom disciplinom te s osnovama nastanka pisma i umijećem čitanja starih pisama. U okviru radionice obrađuje se povijest latiničnoga pisma, raščlamba pojedinih latiničnih slova te se upoznaju prva pisana svjedočanstva latinskoga pisma.

POVIJESNA RADIONICA

Polaznici radionice upoznaju se s povijesnim izvorima od nacionalne važnosti koji se čuvaju u Hrvatskome državnom arhivu, npr. povlastica Kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije te gradiva najvažnijih povijesnih institucija (Sabor, ban i sl.). Također se predstavljaju i izvori nastali na nižim administrativnim razinama radi proučavanja zavičajne povijesti. U okviru radionice obrađuju se saborski zapisnici, grbovnice te važni pojedinačni dokumenti kao što su imenovanje Petra Zrinskoga hrvatskim banom 1665., narodna zahtijevanja 1848., proglas bana Jelačića o ukidanju tlake 1848., te Hrvatsko-ugarska nagodba 1868.

RADIONICA O POVIJESTI MEDICINE

Arhive i povijest medicine povezuju raznovrsni arhivski izvori pohranjeni u Hrvatskome državnom arhivu iz kojih polaznici radionice uče o socioekonomskim i antropološkim vidovima razvoja zdravstva u Hrvatskoj u drugoj polovini 19. stoljeća. Kada se organizira za djecu, radionica je osmišljena kao igrokaz na temu Bez zdravlja nema bogatstva.

RADIONICA O POVIJESTI FOTOGRAFIJE

Polaznici radionice upoznaju se s povijesnim fotografskim procesima i načinima identifikacije, obrade i zaštite fotografija. U interaktivnome radu obrađuju se povijesne fotografske tehnike, počevši od dagerotipije kao prvoga komercijalno iskoristivoga fotografskog procesa pa sve do suvremenih fotografija u boji.

Kontakti

Odsjek za kulturno prosvjetne aktivnosti

Tel: (01) 4801 981; (01) 4801 930

e-mail: edukacija@arhiv.hr