hr-HRen-GB
Menu

Projekti i aktivnosti

U obavljanju svojih kulturnih, znanstvenih i stručnih aktivnosti Hrvatski državni arhiv surađuje s partnerima poput Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatskoga instituta za povijest, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske izvještajne novinske agencije, Hrvatskoga filmskog saveza te drugih ustanova i organizacija. Posebno je razvijena suradnja s područnim državnim arhivima na zajedničkim programima i projektima povezanima s arhivskom djelatnošću. S muzejima, knjižnicama i drugim ustanovama u kulturi surađujemo na pripremi izložba i organizaciji stručnih skupova, a Hrvatska radio-televizija u okviru dokumentarnoga i obrazovnoga programa često se koristi gradivom koje se čuva u Hrvatskome državnom arhivu. Odjel Hrvatskoga filmskog arhiva surađuje s Hrvatskim filmskim savezom na realizaciji različitih programa povezanih sa zaštitom i prezentiranjem hrvatske filmske baštine.

Posljednjih desetak godina pokrenuli smo i surađivali na nekoliko znanstvenoistraživačkih programa: Žrtve Drugoga svjetskog rata, poraća i Domovinskoga rata, Povijesni atlas gradova, Povijesni spomenici Zagrebačke biskupije, Monumenta Croatica Vaticana, Izvori za novovjekovnu hrvatsku povijest i sl. Rezultat su rada na tim projektima vlastite publikacije i radovi u znanstvenim časopisima.

Hrvatski državni arhiv sustavno, u okviru svojih zadaća, pridonosi i donošenju smjernica i oblikovanju infrastrukture na području upravljanja dokumentacijom te smo 2010. potpisali sporazum o suradnji sa Središnjim državnim uredom radi zajedničke skrbi o zaštiti elektroničkoga gradiva.

Hrvatski državni arhiv tradicionalno njeguje i međunarodnu suradnju, odnosno aktivnosti povezane sa zajedničkim djelovanjem i interakcijom sa srodnim ustanovama, tijelima i organizacijama širom Europe. Trendovi kooperacije vidljivi su kroz različite programe suradnje s arhivskim službama i ustanovama drugih zemalja te kroz razmjenu stručnjaka i sudjelovanje na stručnim skupovima.

Uz bogatu bilateralnu suradnju s nacionalnim arhivima i arhivskim upravama Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Rumunjske, Crne Gore, Češke, Slovačke, Mađarske, Makedonije, Rusije, Slovenije, Nizozemske, Turske i Kosova te članstva i aktivnoga sudjelovanja u okviru međunarodnih stručnih udruženja i organizacija, Hrvatski državni arhiv sudjeluje na EBNA konferencijama i aktivno se uključuje u različite arhivske programe i projekte u sklopu Europske unije.