Menu

Nacionalni pravilnik za katalogizaciju

Cilj je projekta Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju izraditi nacionalni pravilnik za katalogizaciju, čija će se pravila temeljiti na nacionalnoj kataložnoj tradiciji i praksi te uskladiti s novim međunarodnim kataložnim načelima, standardima i konceptualnim modelima.

Budući da će njime biti obuhvaćene sve vrste građe i svi oblici sadržaja, u njegovu su provedbu uključene sve tri baštinske zajednice – knjižničarska, arhivistička i muzejska, kao i akademska zajednica, odnosno oni njezini odjeli koji su povezani s baštinskim sektorom.

Hrvatski državni arhiv, kao središnja arhivska institucija, jedan je od suradnika na projektu, a naši su djelatnici članovi radne grupe arhivskih djelatnika.

Više o projektu http://npk.nsk.hr/.