Menu

Prvi svjetski rat

Obilježavanju stogodišnjice Prvoga svjetskog rata koje se diljem svijeta provodi u okviru nacionalnih i međunarodnih projekata, priključio se i Hrvatski državni arhiv. Projekt je financiralo Ministarstvo kulture RH, a obuhvaća istraživanje, obradu, digitalizaciju i prezentaciju arhivskih izvora o Prvome svjetskom ratu. Izrada mrežnih stranica Prvi svjetski rat 1914. – 1918. – pogled iz arhiva jedna je od aktivnosti na projektu. Osnovni je cilj stranice prikazati javnosti raznovrsno digitalizirano arhivsko gradivo o Prvome svjetskom ratu koje se čuva u hrvatskim arhivima, doprinijeti senzibiliziranju javnosti o važnosti toga rata za hrvatsku povijest te potaknuti istraživanje. Putem mrežne stranice brojni će se nedovoljno istraženi i prezentirani izvori o Prvome svjetskom ratu koji se čuvaju u HDA i ostalim državnim arhivima približiti javnosti – dokumenti, karte, fotografije, filmovi i zvučni zapisi. Pritom želimo osvijestiti važnost istraživanja arhivskoga gradiva kao historiografskoga izvora prve kategorije u osvjetljivanju toga razdoblja povijesti koje je u hrvatskoj historiografiji ostalo relativno zapostavljeno. Portal objavljuje i članke o Prvome svjetskom ratu temeljene na literaturi i arhivskome gradivu, prati događanja povezana s obilježavanjem stogodišnjice te čini dostupnima podatke o osobama stradalima u ratu.

Sadržaj se stranice stalno dopunjava novim sadržajima. Tako se izlazi u susret istraživačima i korisnicima arhiva čiji interes za gradivom toga razdoblja kroz različite teme povezane s ratom sustavno raste.

Mrežna stranica Prvi svjetski rat 1914. – 1918. – pogled iz arhiva nalazi se na mrežnoj adresi http://prvisvjetskirat.arhiv.hr/.